Projekční činnost

V této oblasti se naše firma zabývá návrhy a následnými projekty zahrad soukromých, rekreačních a firemních objektů. Na místě budoucí zahrady nebo zahrady k rekonstrukci se zákazníkem zkonzultujeme její budoucí podobu , členění na plochy, které jsou rozvrženy pro výsadby rostlin, travnaté plochy s modelací terénu, dále umístění jak stavebních, tak i zahradních architektonických prvků jako jsou pergoly, altány, odpočívadla, bazény, jezírka a cesty, dále řeší umístění zahradních dekoračních prvků a plastik. Na základě této konzultace nakreslíme prvotní návrh zahrady, který na další schůzce se zákazníkem zkonzultujeme, ev. zaneseme změny. Na základě odsouhlasení návrhu vytvoříme konečný návrh zahrady.

Projekty zpracováváme buď ručně jako osazovací plán, ale i na počítači, v programu určeném k sadovnické projekci. Tento speciální program umožňuje zobrazit projekt v půdorysném zobrazení v požadovaném měřítku, v prostorových pohledech z určitých míst. Dále program dokáže zobrazit výsadby rostlin v různých letech po realizaci, v různých ročních obdobích s odpovídající barevností vlivem kvetení a zobrazení stínů během dne.

     
Projekt obsahuje:

  • Situační a osazovací plán v půdorysném zobrazení (v měřítku)
  • Prostorové zobrazení
  • Seznam rostlin
  • Technickou zprávu

     

 

KONTAKT

Pavlína ŽABENSKÁ
Tel.: 776 167 905
E-mail: info@novazahrada.cz
2011 Created by M-Design, Publikační Systém Fantom PSF 3.5


Pracuji ...